Om Recito Förlag · Våra medarbetare · Kontakt
Recito Förlag kommer gärna och föreläser på din festival eller mässa, ditt företag eller i din skrivarcirkel. Vi kan sätta samman seminarier och workshops i alla längder och med olika utgångspunkter så kontakta oss med ert förslag.
Vi arbetar mycket med att utbilda författare i de nya verktyg som man kan använda för att etablera det egna författarskapet, hitta läsare, bygga ett följande och tjänar pengar. Dessa verktyg finns inom den nya tekniken och sociala media: genom att interagera, kommunicera och delta kan författaren bygga ett följande till det egna författarskapet. Vi föreläser om författarens villkor nu och i framtiden, förlagens vara eller icke vara, sociala media, konceptet "gratis", e-böcker, Google Books, piratkopiering, att etablera ett författarskap, att bygga ett följande, användande av blogg, Twitter och Facebook, bokens värde nu och i framtiden som artefakt och bokslut. Vi lever i en oerhört spännande tid!
Några ämnen
Recitos förläggare David Bismark är den som håller förlagets seminarier och föreläsningar och förutom de kurser vi själva håller i kan vi erbjuda en rad olika föreläsningar och vi anpassar gärna innehåll och format efter tillfälle och målgrupp. Några ämnen som vi kan erbjuda föreläsningar inom är:
  • Det nya författarskapet
  • Möt en förläggare
  • Insikt i utgivningsprocessen
  • Ge ut din egen bok
  • Utveckla ditt skrivande med hjälp av nätet
  • Sociala media för författare
Alla föreläsningar kan anpassas efter huruvida åhörarna är nybörjare eller avancerade användare av teknikerna i fråga.
Gymnasieskolor, högskolor mm till självkostnadspris
Recito Förlag har avsatt en budget för föreläsning på gymnasieskolor, högskolor med mera och fakturerar endast rese- och boendekostnad för en föreläsare (som är baserad i Stockholm). Vårt erbjudande är öppet till alla skolor och gäller en föreläsning på en timma. Vi förbehåller oss rätten att tacka nej om vi inte känner att målgruppen stämmer. Vid föredraget behöver vi tillgång till en datorprojektor. Kontakta oss för att diskutera ert upplägg.
Bibliotek, festivaler mm till självkostnadspris
Förlaget erbjuder ett entimmes föredrag kring Det nya författarskapet (eller något av våra andra ämnen) på bibliotek, i en bokhandel eller på annan plats där en intresserad allmänhet har tillgång till att lyssna till seminariet, till endast res- och logikostnader för vår föreläsare (som är baserad i Stockholm). Antalet åhörare måste överstiga 20 personer. Vi behöver tillgång till en datorprojektor vid föreläsningstillfället. Kontakta oss så kommer vi!
Workshop i författar- eller skrivarcirkeln
När vi håller våra seminarier är det många deltagare som vill se en mycket praktisk genomgång på hur man använder de tekniker som vi talar om - det rör allt från att börja blogga och börja twittra till hur man långsiktigt bygger ett följande och etablerar sitt författarskap. Vi kommer gärna och håller en workshop kring detta i er författar- eller skrivarcirkel, förening eller klubb. Syftet är då att praktiskt gå igenom de steg som krävs för att börja använda de tjänster som deltagarna är intresserade av och vi står till förfogande för att besvara frågor kring det praktiska användandet av tjänsterna såväl som vett och etikett, lämplig nivå på engagemanget och så vidare.
Eftersom workshopen handlar om att lära sig använda tekniker, sajter mm på Internet är det viktigt att det finns tillgång till internetanslutna datorer vid workshopstillfället, minst en dator per tre deltagare.
Priset för en workshopeftermiddag eller -kväll (tre timmar) är 5000 kr inklusive moms plus rese- och logikostnader för en föreläsare (baserad i Stockholm) för max 15 deltagare. Flera workshops i följd (till exempel för större grupper) ger rabatt.
I övrigt...
...erbjuder vi föreläsningar, seminarier och workshops kring det nya författarskapet (och våra andra ämnen) för vilken grupp som helst och vi diskuterar villkoren för detta (normalt en låg avgift för föreläsningen plus rese- och logikostnader). Kontakta oss för en diskussion!
Nyhetsbrev
E-post:
Kontakta oss
Om du har frågor om våra kurser kan du ringa eller maila oss.
Mer av Recito Förlag
 
© Recito Förlag AB · Kontakt