Om Recito Förlag · Våra medarbetare · Kontakt
Förläggare David Bismark grundade det innovativa förlaget Recito år 2001 och har sedan dess utvecklat tjänster inom den svenska förlagsvärlden som gör den mer tillgänglig och med förståelig för författare. Drivkraften har varit den ständiga förändring som vårt samhälle befinner sig i och som katalyseras av användandet av IT, med dramatiska konsekvenser för det skrivna och lästa ordet. Foto av David Bismark
Akademisk bakgrund
David har tre akademiska examina i bagaget, alla inom informationsteknologi och alla från University of Surrey i Storbritannien: en Bachelor of Science i Computing and Information Technology, en Master of Science i Internet Computing och en filosofie doktor i Electronic Voting.
Bakgrund inom förlaget
David är äldst i en skara av fyra syskon och startade år 2001 firman Recito för att driva olika internetbaserade projekt, däribland det litterära forumet Sockerdricka.nu (som faktiskt fortfarande finns kvar). Han har, som många andra oberoende förläggare, fått lära sig hur branschen fungerar genom att själv försöka och Recito Förlag AB är nu ett framgångsrikt förlag med fem heltidsanställda och kontor i Borås och Stockholm.
Det uttalade syftet med verksamheten har absolut hela tiden varit att se förlagsbranschen från författarens synvinkel, något som inte är så vanligt i det tjugoförsta århundradet. All förlagets utgivning har därför skett på författarnas villkor och med fullständigt öppna kort. Det har helt enkelt varit så att förlaget mer än någonting annat välkomnar in nya författare i familjen.
Vad som ligger närmast hjärtat
»Den förändring som sker i förlagsbranschen just nu tycker jag är den största förändringen som skett sedan Gutenberg. När tryckpressen kom kunde fler böcker mångfaldigas och nå en bredare publik. När Internet kom skedde detta på nytt: allt fler kan skriva och hitta läsare. De stora förlagen har under en lång tid varit nödvändiga för att möjliggöra det breda läsandet av en bok - det har varit komplicerat att redigera och typsätta en bok, dyrt att trycka den, omständigt att distribuera och kostsamt att marknadsföra. Men på bara några år har mångfalden ökat, fler har blivit författare och fler läser böcker som inte kommer ut på de gamla, stora förlagen.
»Under senare årtionden har det blivit allt mindre vanligt att de traditionella förlagen arbetar med att etablera författarskap, det vill säga att författaren hittar en röst och en trogen krets av läsare som man kan skriva för under en längre period. Istället har man satsat uteslutande på enstaka böcker och serier (alltså deckare) man varit säker på att kunna sälja i stor upplaga för att snabbt göra vinst. Vi lever nu i en värld där rösterna är många och det handlar mer än någonsin om att etablera sin röst, sin läsekrets - sitt författarskap!
»Detta är just vad jag vill hjälpa författare att göra. Det har nu blivit författarens eget ansvar att etablera författarskapet och jag vill visa hur man använder den nya tekniken för att göra just det. I mina föreläsningar vill jag visa på möjligheterna med sociala media, till exempel blogg och Facebook, att etablera det nya författarskapet
Kurs- och föreläsningsstil
Med otaliga akademiska föreläsningar under bältet skulle man kunna frukta att Davids föreläsningsstil skulle vara både teoretisk och svår att förstå men så är inte fallet. Precis som i all annan av förlagets verksamhet är man här på författarens sida och vill förklara, förtydliga och göra tillgängligt. Därför bygger ingen föreläsning på att åhörarna skall känna till processer, förkortningar eller koncept. Istället står alla råd, visioner och läxor på en solid grund av observationer. Samtidigt är det just visionerna som är det intressanta: genom att lära från hur det varit kan vi se var vi är och i förtid utforska vart vi ska.
Specialföreläsningar
Recito Förlag lånar gärna ut David som föreläsare till företag och grupper - läs mer på vår sida om specialföreläsningar.
Nyhetsbrev
E-post:
Kontakta oss
Om du har frågor om våra kurser kan du ringa eller maila oss.
Mer av Recito Förlag
 
© Recito Förlag AB · Kontakt